Privaatsuspoliitika

Miia Lastehoid, www.miialastehoid.ee isikuandmete vastutav töötleja on MiiaPiia OÜ, registrikoodiga 16442645, asukohaga Pärnu linn, tel: +37251908554 ja e-kiri: info@miialastehoid.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse
− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse hinnapäringutele vastamiseks, kliendi tellimuste haldamiseks ja teenuste teostamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja/või teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (KONTAKTANDMED). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).